Gå til hoved-indhold

Husets formål

Boderne er et brugerstyret kultur- og medborgerhus i Næstved Bymidte, som borgere og foreninger kan anvende til kulturelle aktiviteter og arrangementer.   

I Boderne kan man både få kulturelle oplevelser og selv udfolde sig kreativt.

Boderne er et hus, hvor man kan udvikle ideer, iværksætte nye aktiviteter og møde andre med samme interesser. Husets brugere skaber aktiviteter, står for arrangementer og udvikler  dermed selv huset.

Boderne er åben for alle, der vil benytte huset til disse formål eller blot opleve den unikke historiske bygning. Huset kan også benyttes som base for aktører der skaber kulturelle aktiviteter i Næstved Bymidte.

Boderne bidrager til at skabe og styrke fællesskaber hos borgere i Næstved.

Boderne som kultur- og medborgerhus skal også bidrage til at øge attraktions- og aktivitetsniveau i Næstved Bymidte, styrke samarbejde og partnerskaber mellem kulturforeninger og øvrige aktører i Næstved Bymidte, understøtte kulturforeninger og andre aktører, som samarbejder om aktiviteter der styrker kulturlivet i Næstved Kommune og udvikler Næstved Bymidte.

Husråd

Boderne har et Husråd af frivillige, som bidrager til et velfungerende kultur- og medborgerhus, der lever op til formålet med huset. Husrådet samarbejder med Næstved Kommune, som ejer bygningen.  

Udvalgte lokaler i Boderne kan lånes til ovenstående formål mod et mindre gebyr. Brugen af de øvrige lokaler koordinerer Husrådet.

Boderne er unik bygningskulturarv

Boderne er placeret i Næstveds historiske centrum, og bygningen er sammen med en række andre middelalder-bygninger omkring pladsen fredet. Bygningen er i sig selv et stykke unikt kulturarv, som er knyttet til byens og kommunens identitet og historie. Næstved Kommune har ansvar for at beskytte bygningens historiske kvaliteter, og selve anvendelsen skal derfor  medvirke til at bevare og vedligeholde bygningen i respekt for fredningsværdierne. 

Da Boderne er en unik historisk bygning og en attraktion i sig selv, skal der være adgang til, at borgere og turister kan opleve bygningens historiske kvaliteter. Derfor skal der i huset også lejlighedsvis arrangeres formidling af bygningen og byens historie. Næstved Museumsforening og andre relevante aktører kan, i dialog med Næstved Kommune, benytte et lokale i bygningen til formidling af Bodernes og/eller Næstveds historie.

Konceptet for husets anvendelse gennemføres i en tre-årig forsøgsperiode. Det vurderes undervejs i perioden om konceptet lever op til formålene, og om det bør reformuleres.

Overordnede rammer for aktiviteter i Boderne

Boderne anvendes primært til almennyttige kulturelle aktiviteter i og omkring huset, ved Sct. Peders Plads og ned til den fritlagte Suså.

Aktiviteterne i huset skal overvejende være åbne og offentligt tilgængelige for alle.

Huset skal være åbent for offentligheden, i det omfang brugerne skaber aktiviteter og bemander huset, på en måde der gør det muligt at have åbent.

Bygningen står til rådighed for enkeltstående og/eller årligt tilbagevendende arrangementer, som egner sig til at benytte bygningens unikke karakter som fysisk ramme – og som fremmer de overordnede formål. (Eksempelvis middelalderfestival, scenekunstneriske eksperimenter, markedsdage og diverse begivenheder i tilknytning til højtider mm.)

Bygningens ”kælderetage” kan så vidt muligt anvendes til kreative værkstedsaktiviteter, herunder formidling og undervisning. Husrådet koordinerer brugen af disse lokaler i dialog med Næstved Kommune.

Bygningen kan ikke anvendes til private arrangementer.

Næstved Kommune kan i perioder anvende dele af bygningen til borgerrettet formidling og inddragelse vedr. kampagner, udvikling af politiker, planer og lignende. Kommunen skal selv sikre bemanding til dette.

Overordnede retningslinjer for brugen af lokaler i huset:

Udvalgte lokaler skal ved lån bookes, og der kræves gebyr efter kommunens regler for benyttelse af lokalerne

Husrådet koordinerer brugen af de øvrige lokaler. 

Nogle lokaler kan, efter aftale med kommunen, være i brug til samme formål i længere perioder, fx til formidling af Bodernes historie, udstillinger af kunstværker, kunsthåndværk og husflidsprodukter, som er produceret af foreningsmedlemmer.

Det tilstræbes, at lokaler med udstillinger i nogen grad også kan anvendes til andre aktiviteter.