Booking og retningslinier

Booking af lokaler i Kulturhuset Boderne:

Du kan booke salen, hyggerummet/krearummet, mødelokalet eller hele huset i Boderne. Du booker via Næstveds foreningsportal: https://foreningsportalen-naestved.kmd.dk/

Hvem kan booke?

Foreninger, organisationer, selvorganiserede grupper og enkeltpersoner. Under forudsætning af at brugen af lokalerne lever op til husets formål samt er indenfor retningslinjer

Retningslinje i forsøgsordning.

I en forsøgsperiode 1. februar 2023 til 1. august 2025 vil det være muligt for selvorganiserede grupper og enkeltpersoner at booke lokalerne til foreningspris, hvis aktiviteterne lever op til de almindelige krav om brug af huset herunder at der bidrages med kulturel værdi, der er offentlig adgang, der ikke er kommercielle interesser og privat indtjening. Der betales almindelig foreningstakst for brug af lokalerne (17 kr. pr. time). Undtaget herfra er arrangementer, som husrådet arrangerer. I særlige tilfælde kan Næstved kommune fravige dette. Arrangementer skal være offentlige, og der må ikke tages entré.

Arrangementer med entréindtægt kan godt gennemføres, men så vil lejen være den høje, dvs. ca. 125 kr. i timen

Særligt om udstillinger

Udstillinger af kunst og kunsthåndværk er velkomne i Kulturhuset Boderne. Eventuelle salg af de udstillede ting skal ske efter udstillingsperioden. Hvis lokalerne kan bruges til andet i udstillingsperioden, vil lokalelejen udelukkende skulle betales for de timer der er arrangement, f.eks. fernisering eller artist talk. Udstillingsperiode aftales og koordineres med husrådet, bør tilsigte at udstillinger fremstår diverst og mangfoldigt. Huset er fredet, og der må ikke slås søm og skruer i væggene. Allerede eksisterende skruer må benyttes.

Vigtigt

Kulturhuset Boderne er et fredet og brugerdrevet hus, som det er vigtigt at vi i fællesskab sørger for at passe rigtig godt på.

Retningslinjer for brug af huset:

Husregler

 • Der må ikke holdes private fester i huset
 • Rygning, stearinlys og lign. er ikke tilladt
 • Der må ikke sættes noget op på væggene eller skrues noget i væggene
 • Inventar i form af borde og stole samt materialer og teknisk udstyr er gratis at benytte. Dette SKAL altid aftales med husrådet på forhånd
 • Låneren bærer ansvaret for huset og dets udstyr i forbindelse med brug
 • Hærværk på inventar eller udstyr, erstattes/repareres for låners regning
 • Eventuelle mangler eller beskadigelse meddeles til husrådet

Når du forlader huset

 • Placer inventar i lokalerne som vist på billederne
 • Fjern alt affald og lign. fra lokalerne
 • Tøm køleskabet for egne varer
 • Tøm skraldespandene
 • Start opvaskemaskinen hvis der er blevet brugt service
 • Sørg for at alle døre er låst og alt lys er slukket
 • Luk vinduerne
 • Fej gulvet

Beredskabsplan

Hvis der er tale om et arrangement, der kræver udarbejdelse af beredskabsplan og anmeldelse til brandmyndigheden, påhviler det låneren at sørge for dette.